همه نوشته در مجموعه

مطالب حقوقی

جای تبلیغات شما اینجاست

  • 2657fa54-7955-4dc1-b203-740
  • 85889-0714a-slide5
  • 44444444
  • 11144
  • %d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c

  تسهیلات بلند مدت به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک تسهیلاتی را به صورت…

ادامه مطلب