فرم سپردن ملک اجاره

مشاورین صنعت یار

آدرس:کرج-فردیس سه راه حافظیه روبروی اداره گاز - ساختمان حافظ سبز

شماره 57 - طبقه چهارم - واحد 15

تلفن:   36672959   026 ( 10 خط )مشخصات ملک
.. ..